Начало

Гаранционни Условия за батерии за Преносими Компютри

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
  

Гаранционният срок за новите батерии за лаптопи, които използват мобилни процесори е 12 месеца. За нови батерии, които се използват с лаптопи с немобилни/настолни процесори, гаранционният срок е 6 месеца. За обновените/регенерираните батерии гаранционният срок е 6 месеца за лаптопи с мобилни процесори и 3 месеца за лаптопи с немобилни/настолни процесори, като гаранцията е валидна само за заменените клетки/елементи.

  

Гаранционният срок за батерии за PDA, цифрови камери и фотоапарати е 1 месец. Гаранционното обслужване е безплатно, като транспортните разходи са за сметка на клиента. При поява на дефект, продукта се поправя или се заменя с нов, в рамките на един работен ден. Ако това е невъзможно, се предлага безплатна замяна с продукт, имащ приблизително еднакви функционални възможности или с по-добър с доплащане от страна на клиента.

  

Гаранцията отпада в случай на лош транспорт, неправилна експлоатация и съхранение, механични повреди, токови удари в мрежата, предизвикали видими електрически дефекти (скъсани или изгорели писти; счупени, пукнати или обгорели компоненти), опит за ремонт от страна на клиента и в случай, че всички клетки в батерията са изтощени под критичния минимум причинено от неспазване на посочените по-долу условия и указания за експлоатация.


ВАЖНИ УКАЗАНИЯ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
  

При получаване на нова или рециклирана батерия, елементите и са химически заредени, затова първо батерията трябва да се зареди напълно (100%) и след това може да се ползва лаптопа.

  

Когато лаптопа работи само на батерия, да не се оставя в sleep или standby режими. Това може да доведе до изтощаване на батерията под невъзстановяем минимум. Ако дълго време (над 15 дни) не се работи с захранващ адаптер задължително се изважда батерията от лаптопа.

режим